Február: mesiac zliav pre zamilovaných - až do 10%

O zásnubách

Láska si uvedomuje nedokonalosti partnera. Je to úprimný, hlboký, nezištný a trvalý vzťah k milovanému človeku. A ako ste na tom vy? Ste zamilovaní alebo naozaj ľúbite?

Zásnuby

Za aký čas spoznáte človeka, po boku ktorého máte stráviť zvyšok vášho života? Ako dlho má trvať bežné zasnúbenie? Je v tom kus individuality a náhody. Tak ako vo všetkom, čo sa týka ľudského srdca. Čo je vlastne zasnúbenie? Predstavuje ďalšiu fázu partnerského vzťahu. Čas vyhranený na vzájomné spoznávanie, na konci ktorého je prísľub manželstva. Poznávanie sa v najrôznejších situáciách.V bežných i záťažových. Veď o tom, že život je pestrý, sa už presvedčili mnohí z nás. No a práve v tých záťažových životných skúškach najlepšie spoznáme povahu toho druhého.

V minulosti sa zasnúbeniu prikladal dôležitejší význam, ako dnes. Bez zasnúbenia nebola svadba. Na začiatku túto zvesť zaľúbenci slávnostne oznámili. Nasledovala i oslava na túto počesť a spečatenie prísľubu manželstva zásnubným prstienkom.

Zásnuby dnes nie sú zviazané s takým množstvom tradícií a zaužívaných zvyklostí ako v minulosti. Čo však pretrvalo, je ich význam deklarácie vážnosti vzťahu snúbencov a z ich symboliky prsteň, ktorý snúbenec daruje snúbenici na znak vzájomného záväzku.